Sidste nyt, januar 2013

                                       Hvorfor SVDF – igen? Skrevet i 2007, da SVDF startede denne hjemmeside efter at have ligget i mølpose siden Murens fald.

  Alle opmærksomme mennesker må vel have bemærket, at det politisk korrekte vinder indpas flere og flere steder, og staten er ikke interesseret i samfundskritik, selvom ytringsfriheden betragtes som grundlæggende for demokratiet. Pressen, der skulle vogte og gøre opmærksom på denne fatale udvikling, er selv en del af processen! Frivilligt har pressen indført censur og blacklister folk, som det passer den enkelte redaktør. 

Den fra TV så kendte og tilforladelige chefredaktør Troels Mylenberg er én af dem! Siden han satte sig i Fyns Amts Avis (FAA) chefstol, har han ændret landets ofte mest hædrede avis for sin store debatflade i forhold til avisens størrelse, hvor ALLE - uanset politisk ståsted - kunne komme til orde til fordel  for politikere in spe samt by-og landspolitikeres massefremstillede læserbreve. Den hæderkronede debatredaktør N.P. Nielsen hjalp endda folk med at skrive deres læserbreve. Efter N.P. Nielsen satte andre sig i stolen uden at de har efterladt sig særlige spor som N.P!   Mylenberg satser klart på politikervenskaber og Christians-borgfnidderet.  Den omstridte tidl. chefredaktør Bent Falbert fra Ekstrabladet og Mylenberg har ofte optrådt sammen i TV, og da Falbert har sommerhus i det sydfynske, er det tydeligt, at Mylenberg har ladet sig inspirere og omdannet FAA til et tomhjernet Ekstrablad/Se & Hør med store fotos og masser af sport, som kan ses i alle andre medier Alt er overfladisk og på X-faktorniveau.

Det sidste halvårstid har der været kritiske røster om FAA og ikke mindst  redaktør Carsten Olsen, der er raget uklar med mange abonnenter. "Om igen Carsten Olsen"; "Utroligt, at man kan bruge den mand"; "Carsten Olsen lufter sine personlige fordomme", hvilket kommer tydeligt til udtryk i debabatten om flere asylcentre på Sydfyn, hvor Olsen svinger krabasken over modstandere af asylcentre m.v.  Olsen har i egen selvforståelse bekendtgjort sin besættelse SF-formanden Gert Petersen og tilholdssted på venstrefløjen, og der ses også læserbreve, der omtaler FAA som den røde avis.  Én skrev: "Desværre er der blevet længere til spalterne i Mylenbergs pro-invandrerøde partiverden".                                

 Andre skriver: "Beskæmmende oplevelse at åbne det lokale Ekstra Blad (FAA)", som også  bliver beskyldt for at fejlciterer og endda ret ofte må bringe rettelser! Jeg har holdt avisen i 49 år og aldrig oplevet noget så deprimerende!

Fra Mylenberg satte sig i stolen i foråret 2011, har han bekriget mig og nu helt udelukket mig fra avisen, hviket er en klar tilsidesættelse af Grundlovens § 77. Jeg har aldrig mødt eller snakket med manden. Hans viden om mig stammer øjensynlig fra sladderkællinger. Jounaliststanden er jo også reelt sladderkællinger. For mig at se, er han en vindbøjtel (gammelt udtryk for en opblæst, indbildsk person uden dybere indhold). Da han blandede sig i mine læserbreve, afslørede han uvidenhed flere gange, og jeg måtte fortælle ham pr. mail, at han end ikke var født, da jeg skrev mit første læserbrev. Jeg er dobbelt så gammel som ham, og har gennem de sidste 40 år skrevet ca. 3.000 læserbreve i alle landets aviser m.v. Og så ville han til at belære mig!  Det eneste rigtige vil være at sammenlægge den store avis Fyens Stiftstidende med FAA og spare lønningerne til Mylenberg og Olsen. I forvejen er de to aviser sammenkørt på næsten alle områder, og har samme indhold og indlagt de samme firmabetalte reklameblade for at fylde. Den trykte presse er ved at slagte sig selv!   

 

Klager man til Pressenævnet, får avisen medhold. Pressenævnet er en narresut på lige fod med så mange andre nævn! I Pressenævnet sidder bl.a. den ”kulturadikale levning” fra TV2,  Kaare R. Skou, som går en del op i sine Mao-sut-sko.  Ak, ja! Aviserne og TV bruger tit ¾ af avisen eller sendefladen til tårepersende ”flygtningehistorier”, og har helt fravalgt ”at støtte Danmark og den danske befolkning”! Rent faktisk kriminaliserer pressen sig med ulovlighederne på ”flygtningeområdet” og bekæmper offentlig myndighed. Det lykkedes således pressen at ”ødelægge” fhv. integrationsminister Rikke Hvilshøj, der var det eneste ”mandfolk” i den borgerlige regering!

Som bekendt, er Sverige lagt i lænker, men det sker også i Danmark medmindre befolkningen siger fra. At det skulle ske, er meget lidt tænkeligt. Jeg gik i skole under krigen og kan udmærket huske, at ca. ½-delen af den danske befolkning var tyskvenlige og så deres fordel i at handle og lefle for besættelsesmagten indtil tyskernes nederlag ved Stalingrad. Så vendte bøtten, og man blev så dansk så dansk og sang Alsang og fædrelandssange og gik med Kongenål på reversen! Og næsten alle havde været frihedskæmpere!

Måske skal vi have et slags Stalingrad før danskerne vågner? Jeg tænker her på den nye "besættelse" af os helt fremmede nationaliteter, som endda er os fjendtligt stemt. Således har muslimerne erklæret "os vantro" hellig krig og vi skal omkomme ved sværdet. Det forekommer mig dog, at muslimerne har et problem. De har tilsyneladende ikke set i Dansk Ordbog, hvor "vantro" difineres som: Mangel på tro! At slå én uden tro ihjel, virker helt planløst, når muslimerne ellers sigter til de kristne. Eller er der noget, som jeg ikke har forstået nemlig, at de få vantro skal elimineres og millioner af katolikker og andre kristne skal have lov at leve? Hvis det er de kristne muslimerne er ude efter, så skal ordet vantro fjernes fra Koranen, i deres bønner og på bannere og skilte! Ellers har de et troværdighedsproblem!

Sverige har efterhånden så restriktive love, at man næsten ikke kan tillade sig at tale om andet end vind og vejr og ligegyldigheder. En hær af jurister og dommere værner om den politiske korrekthed! Man må ikke kritisere religiøse og kulturelle handlinger, etnicitet eller seksualitet.

Grupper og enkeltpersoner har krav på ”høringsfrihed” – dvs. man ikke må kritisere dem. Grænsen for sarthed er lige før, at man også kan straffes for at tænke ilde om gruppen! Akkurat som i diktatur stater! KGB og STASI har ikke levet forgæves for ikke at glemme Georg Orwells forudsigelser om overvågningssamfundet. Alt overvåges i Sverige – selv hvis man er inde og kigge på bestemte hjemmesider. Og politiet må foretage aflytning uden dommerkendelse. Det svenske PET, Säpo, samarbejder nu med boligselskaberne og får oplysninger af beboerne – såkaldte stikkere - ligesom i kommunistlandene.

Det svenske forsvarets radiotjeneste kontrollerer formentlig e-post til og fra udlandet! Alt, hvad der sker i Sverige, kommer som regel også til Danmark.

Den svenske stat beskytter minoriteternes særlige karakterer! Som befolkningsgruppe betragtes enhver gruppe af mennesker, som  har noget til fælles og opfatter sig som grupper – undtagen svenskere!  Svensk logik: Et flertal kan ikke udsættes for hadeforbrydelser, men når svenskerne en dag er i mindretal, så er løbt kørt for sverige, og en muslimsk domineret stat tegner sig hinsidan! Alle former for religiøse skoler med statsstøtte tillades, så børnene kan opnå den samfunds- og verdensopfattelse, der stemmer overens med deres forældres.

Omskæringer skal være tilladt under statslig kontrol.

Skoleafslutninger må nu  ikke finde sted i kirker med salmesang. Eleverne må ikke være iført svenskgule fodboldtrøjer, og skolens flag bruges ikke mere! En bilinspektør blev fyret, fordi han sagde til en kunde: ”Gud velsigne dig”!  Det var måske en idè at udskifte pladderet :”Ha` en go` dag`”, ”Pas godt på dig selv” og andet tåbeligt af samme skuffe med ”Gud velsigne dig”!

Tyskerne fortalte efter krigen, at de ikke forstod dansk humor og satire, men var klar over, at vi drev gæk med dem, og det irriterede dem meget. Således blev den RAF-kalot (Royal Air Forces cirkelfarver rød, hvid og blå), som jeg også gik med,  forbudt af tyskerne!

Se poeten Poul Sørensens revytekst fra 1943 – Grå invasion -, som tyskerne mærkeligt nok ikke forstod eller rettere… de danske håndlangere, som ikke var for kloge!

SVDF vil naturligvis leve op til formålsparagraffen og bekæmpe nedbrydende virksomhed!

Gåden Uffe Ellemann-Jensen.

 

  I Jyllands-Posten (JP) i denne tid (07.12.07) føres en hadsk meningsudveksling mellem fhv. udenrigsmin. Uffe Ellemann-Jensen (UEJ) og kulturredaktør Flemming Rose, JP, (manden bag Muhammedtegningerne).

UEJ taler om ballademagere i JPs regie og finder samtidig de ”danske muslimer hårdt prøvede”! I mange læserbreve udtrykker  folk undren  over UEJs  ejendommelige vending  fra at være en god udenrigsminister for Danmark under Den Kolde Krig til nu en mand kørt ud på et sidespor! En læserbrevsskribent, som bestemt ikke er socialdemokrat, takker fhv. statsminister Nyrup Rasmussen for, at det blev ham og ikke UEJ, der blev statsminister!

Lad os se på, hvad der måske kan være årsag og motiv til, at UEJ i den grad har slået en koldbøtte! A pro pos hans nye bog – ”Veje, jeg valgte” – er han i hvert fald gået en forkert vej i forhold til dét han stod for før! Det virker så forkert og uforståeligt, at han har slået så mægtig en kolbøtte! Her er måske en forklaring!

For mange år siden i 1980.erne, da UEJ var udenrigsminister, fortalte en dame ansat i folkeregisteret i Odense mig som politimand, at man i registeret havde nogle oplysninger om UEJ, som ikke var offentligt kendt - at UEJ var af jødisk afstamning - og så tilføjede hun: ”Det ved vi da alle i folkeregisteret i Odense”!  Det var en oplysning, som jeg først nu med UEJs sære holdninger ser en forklarende sammenhæng i!

I sin bog er UEJ inde på, at hans forfader nok var spansk general  eller andet stort, mens Jens Peter Døgnbrænder og hans kones forfædre ikke blev nævnt. I flere aviser i 2008 gentages historien i flere afskygninger i aviserne. Og hvorfor? Måske fordi jeg ikke er den eneste (som folkeregisterdamen sagde), der vidste, at UEJ var adopteret som lille fra Israel, og at det efterhånden var sivet. Derfor historien om forfædrene frem for at fortælle sandheden! At UEJ er indvandrevenlig skyldes nok også, at hans datter MF.er Karen Ellemann Karabian fra Afrika. De har 2 børn - en dreng og en pige, som jfr. pressen er mulatter. 

Mange kan huske, at lige siden multietniseringen af Danmark tog fart (loven af 1983, som  UEJ og hans parti Venstre stemte for), har UEJ kæmpet for et multietnisk Danmark . Men det gjorde f.eks. jøderne også med brødrene Bent og Arne Melchior og den forkætrede Herbert Pundik (også jøde) i spidsen sammen med Mosaisk Trossamfund. Hvorfor jøderne ønskede krigeriske tilstande i Danmark, som de ellers kendte rigeligt til i Israel og Mellem- østen, har vi aldrig fået svar på. De 3 toneangivende jøder i Danmark ønskede ikke selv assimilering, og derfor skulle de fremmede, der kom og kommer til Danmark i en stadig strøm - nu i år 2013 lige ved 1 million det heller ikke! Centrumdemokraterne med Jacobsen familien med navnlig Mimi i spidsen var også af jødisk afstamning, og Centrumdemokraterne arbejdede som bekendt intenst for et mulitietnisk Danmark.  

Arne Melchior, der hellere ville spille Anders And end trafikminister  og kun snakkede om at klippe båndet over ved åbningen af Storebæltbroens sammen med dronning Margrethe, kom frem med sin inderste mening, da han ved åbningsdebatten i Folketinget 03.10.1987 udtalte sig som Centrumdemokrat. Arne  Melchior var kendt for sit ordkvalder og alenlange redegørelser uden indhold, så jeg vil citerer de vigtigske afsnit."Så et par ord om de nye danskere. Der har været udtrykt en hel del frygt etc... Efter at vi nu har 1½ procent udlændinge boende i Danmark - inkl. skadinavar og EF-borgere og andre fra den vestlige halvkugle; skulle de 98½ procent andre danske så ikke være i stand til at hævde vort kultursærpræg, vor historie, vore traditioner og tage vare på vor fremtid! Jeg mener, at denne frygt er vildt, vanvittigt overdrevet. Også den megen tale om tvangsmæssig integrering og assimilering er vildt overdrevet. Det er gennem differentiering og ikke gennem integrering, at podninger sker; at fornyelse sker. Man kan ikke leve - og slet ikke en lille nation, af indavl! Jeg regner derfor de nye danskere som et plus og en fordel, og der er ikke fra Centremdemokraternes side ønske om nogen yderlig indskrænkning i den adgang, der nu er for mennesker at komme hertil!"  ED: Det er altså ikke et spørgsmål om "flygtninge", men at spørgsmål om at få gjort noget ved indavlen ved at tilføre bakterier ved pod ninger af udlændinge. Vi skal altså alle klones, være lige brune, lige dumme og uoplyste/uuddannede, som netop de lande er, hvorfra bakterikulturen indføres jfr. Arne Melchior. Det kan jo også være, at det er danske bakterier, som skal podes på de fremmede - alt er muligt i Arne Melchior univers!

Arne Melchior henviste også til flygningkonventionen og fortalte Folketinget, at Danmark er forpligtet til at behandle flygtninge bedre end landets borgere; endda have en gunstigst muligt behandling og lønninger, som overtrumfer danskerne! At manden må have en brist set med mine øjne, er én ting, men det værste var, at ikke én eneste af tingets medlemmer sagde Melchior imod. Det var skræmmende, men man forstår  bedre, hvorfor det er gået, som det er, når man ser hvordan Danmark er ødelagt her i 2012. Det siger ikke så lidt, at Christiansborg og Folketinget nu skal omdannes til en fæstning.    

Mange kan sikkert også huske ved valget, da Poul Nyrup Rasmussen blev statsminister, at UEJ nærmest flabet hånede os ordentlige danskere – ikke mindst Den Danske Forening – for at være småborgerlige og egoistiske mv. på grund af vores modstand med fremmedgørelsen af Danmark! Det stødte i tusindvis af gode danske mænd og kvinder, og det var dèt, der kostede UEJ stats- ministerposten.  Det var Ikke færingerne skyld eller Nyrup, men fordi Uffe Ellemann fik få stemmer!

Ad hans bog, så fulgte UEJ blot den vej, der var planlagt bl.a. gennem den Arabiske Dialog, som senere vil blive omtalt her! (Vi fik olie mod at tage overskudsbefolkninger fra Mellemøsten; historien skulle omskrives mht. arabisk sprog og kultur; byggetilladelser til  moskeer mv. og altså dét, som vi har set ske siden 1970.erne. Intet er tilfældigt - alt er planlagt på lang sigt - ligesom EU. 
Energiminister Poul Nielson indrømmede 19.05.80, at han havde underskrevet aftalen uden at kende dens indhold - noget, der var en rigsretsag værdig!

Hertil kommer, at UEJ i sin nære familie har børn, der er gift med udlændinge, bl.a. fra Gambia, så det er måske lettere at forstå hans kovending. En passant er i nævnte strid med JP vist et foto hvor UEJ sidder og malker en ko fra den forkerte side- underforstået, at han igen er forkert på den! Derfor er det nok umuligt at kalde ham til fornuft – noget som en fru Karen Eriksen i JP efterlyser i JP 04.11.07.

I Jyllands-Posten 16.02.08 "koketterer Uffe Ellemann-Jensen med sine spanske aner, hvorfra hans sydlandske temperament måske stammmer - måske en spansk officer, som  ved et uheld satte ild til Koldinghus etc.! Det virker jo underligt, når han altid førhen har sagt, at Jens Peter Jensen (Døgnbrænder) og hans kone var hans far og mor. Nu er det pludselig spanske aner.Det rigtige er nok, som folkeregisteret i Odense fortalte, at UEJ er et adopteret barn fra Israel. Hvorfor UEJ ikke vil fortælle det, kan nok undre! 

Uffe Ellemann-Jensen er jfr. JP 28.03.08 iøvrigt grebet i 2 løgne i sin bog "Vejen jeg valgte".  Han tager nemlig æren for at have fået Mærsk-Møller til at stille rederiets skibe gratis til rådighed for overførsel af amerikansk krigs-materiel til Golfkrigen. Nu har Mæsk Mc-Kinney taget til genmæle og oplyst, at han selv kontaktede statsminister Schlütter og udenrigsministeren og tilbød skibene! " Hvorfor  nu sådan en løgn? 

 Derfor decimeres socialdemokratiet!
 
Det er nu kommet frem fra pålidelig kilde,  bl.a. Ishøjs borgmester Per Madsen, at partiet ved de sidste 3 valg har haft en fuldt færdig plan for stramning på udlændingeområdet, men at Svend Auken og Poul Nyrup Rasmussen bremsede fremlæggelsen, hvorved den udvikling, som nu er igang med opløsning af landet, kaos og selvtægt nu er uafvendelig!  Danskerne vil tabe i det lange løb, siger Per Madsen, og Auken og Nyrup er de virkelige ansvarlige i forbrydelsen mod det danske folk! Dette forræderi kender socialdemokraterne nu til, og siver væk fra partiet!
 
Helte og skurke!
Tage Bjerg fra Løkken skriver i JP 25.03.08, at han som medlem af Det radikale Venstre er medansvarlig for ødelæggelsen af Danmark. Han udpeger de helt store skurke Marianne Jelved og Frank Aaen, og nævner Helle Thorning og Villy Søvndal som halvskurke, som nu skal forsøge at pynte på deres blakkede fortid, mens tid er.Men Bjerg glemmer Auken,  Nyrup og Anker Jørgensen og i det hele taget ALLE politikere, som har stemt for
den lovgivning, som har gjort det muligt at destruere og ændre det homogene Danmark til et nyt Beirut!
 
I dag 15.01.13 nævner aviserne, at der skal opstillet en buste af fhv. stastminister Poul Schlütter; manden der på sit partis vegne om nogen har været med til multietninseringen af vores dejlige land. Det mindre mig om dengang under og efter 2´verdenskrig, hvor den socialdemokratiske statsminister Vilhelm Buhl opfordrede folk til at anmelde modstandsfolk og forhindre sabotage mod tyskerne på landsforræderisk vis, hvorefter han efter krigen blev statsminister igen og har sit maleri hængende i Christiansborg!
 
Bjerg skriver også, at heltene er de kendte som ukendte almindelige danskere, som i tide kunne forudse katastrofen og råbte højt og bl.a. stiftede Den Danske Forening - og blev lagt for had! Jeg måtte forlade politiet i
utide af samme grund!
 
Min kommentar: Tage Bjerg kender åbenbart ikke alle de andre kollaboratører eller, at Søvndal er af samme kaliber som Aaen og Jelved! 
 
Men hvordan vil Tage Bjerg og hans skurke gøre det godt igen? Hvad med den ubodelige skade han ved dumhed har forvoldt sammen med de andre dumme?Hvordan vil han beskytte børn og børnebørn? Hvordan vil han bringe Danmark tilbage til det homogene samfund det var før? Hitlers vision om Danmark som en delstat i et Storgermania (EU) er nu en kendsgerning. Det var ikke nazisterne, der gennemførte det, men "eukraterne", som i Danmark er alle de politikere - undtagen Dansk Folkepartis, der gennem årene har stemt for åbne åbne grænser, fri indvandring og EU - altså også alle brogerlige! De er de landsvigterne! 
 
Efter 2´verdenskrig blev udgivet et register over alle medlemmer af nazipartiet, så danskerne kunne se og udpege forrædderne, som blev udstødte og tit mistede deres job. Registeret hed BOVRUP KARTOTEKET. Dengang brugte man betegnelsen kollaboratør om landsforrædderne dvs. de samarbejdede med besættelsesmagten.  Behjertede sjæle burde udgive et BOVRUP 2 med navnene på alle de personer, som på den ene eller anden måde har medvirket til katastrofen i dagens Danmark. Og ingen bør skånes uanset, hvor de er placeret i samfundet!
 
At Svend Auken(S) endvidere 29.03.1995 som miljøminister lovliggjorde Frøstruplejren ved særlov trods enorme  protester, og hans medkombattant Ritt Bjerregaard (S) medvirkede til pestbylden og det destruktive "Christiania"på Christianshavn,  nævnes blot for helhedens skyld! 
 
03.04.08: Der er nu 14.800 fremmede på førtidspension uden at mange af dem aldrig har ydet én krone til samfundet - svarende til en stigning på 171%. Arbejdende danskere skal arbejde noget mere for at klare denne for dem helt uvedkommende byrde!    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Top